Kwantowy Biomagnetyczno Rezonansowy Analizator składu ciała.                                            NOWOŚĆ!!! 2014
Urządzenie (skrót) KoBRA wykorzystuje program komputerowy, który łączy w
sobie informacje z dziedziny:
                      medycyny,
                      bioinformatyki,
                      elektroniki oraz
                      wykorzystuje zdobycze medycyny kwantowej i
                      komputerowej analizy mierzalnego,
                      słabego pola elektromagnetycznego komórki.

W ciągu 240 sekund oceni aktualną kondycję organizmu, wskaże niedobory
żywieniowe, poziom zakwaszenia organizmu,ujawni obecność
toksyn w organizmie, wskaże nieprawidłowości, które mogą być istotną wskazówką w dalszej diagnostyce chorób,

Wszystkie struktury organizmu – komórkowe, tkankowe, narządowe, nieustannie emitują pola elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości. Pola te można zmierzyć i wykorzystać w diagnostyce.
Jedno z wielu urządzeń, które w niedalekiej przyszłości będzie odgrywać ważną rolę w diagnozowaniu i profilaktyce zdrowotnej ludzi.
Urządzenie do badania/sprawdzania stanu zdrowia, w oparciu analizę równowagi pól bioelektrycznych w komórkach ciała - generuje 35 raportów.

Połączony z komputerem w trakcie analizy, porównuje, analizuje i przechowuje wyniki.
Pozwala na wydrukowanie uzyskanych raportów.
Analiza dokonuje się automatycznie, w krótkim czasie i bardzo szerokim
zakresie.

Zakres badań i raportów
1) złożone sprawozdanie
2 ) układ krążenia i naczyń mózgowych
3) centralny układ nerwowy
4 ) kondycja wątroby
5 ) układ pokarmowy
6 ) pęcherz moczowy
7 ) kondycja płuc
8 ) funkcje seksualne mężczyzny
9 ) nerki
10 ) prostata
11 ) mikroelementy
12 ) witaminy
13 ) reumatyzm
14) gęstość mineralna krwi
15 ) choroby kości
16 ) system endokrynologiczny
17 ) system immunologiczny
18 ) ogólny stan fizyczny
19 ) aminokwasy
20 ) proteiny
21 ) kolagen
22 ) oczy
23 ) skóra
24 ) trzustka
25 ) poziom cukru we krwi
26 ) koenzym
27 ) toksyny w organizmie
28 ) element ludzki
dodatkowo: metale ciężkie, ciśnienie krwi, alergeny w szerszym zakresie oraz
MERIDIANY
SKANUJEMY - 245 - ELEMENTÓW W NASZYM CIELE.
Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.
Analiza 3 godzin po jedzeniu.
Nie skanujemy z rozrusznikiem.

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych