PROGRAM SUKCESU

PROGRAM SUKCESU W MLM - STARLIFE
                                                          (CZTEROTAKT)

 I. Zbierz grupę, z którą rozpoczniesz aktywny rozwój twojej firmy
II. Określcie wasz cel
III. Ustalcie strategię działania
IV. Ustalcie dokładnie podział zadań

            I. ZBIERZ GRUPĘ, Z KTÓRĄ ROZPOCZNIESZ AKTYWNY ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
                                      II. OKREŚLCIE WASZ CEL: ???

            1. Stały napływ nowych osób
            2. Podpisywanie nowych umów
            3. Sprzedaż produktów
            4. Budowanie stabilnej grupy
            5. Realizacja „SYSTEMU 3 + 1”

III. USTALCIE STRATEGIĘ DZIAŁANIA
A) Ustalenie stałych terminów, miejsc, godzin cotygodniowych prezentacji
B) Każdy z członków grupy ma rozmawiać codziennie (przez 5 dni tygodnia) z 5 osobami - cel: zaproszenie tej osoby do udziału w cotygodniowej prezentacji (zaproszenie – wizytówka)
C) Przeprowadzenie prezentacji (jeden raz w tygodniu)
- krótkie atrakcyjne przedstawienie firmy,
- zwięzła informacja charakteryzująca produkty
• przedstawienie 2 – 5 produktów w sposób ukazujący korzyści dla ich nabywcy.
  DEGUSTACJA!!!
- krótka informacja o możliwości zarabiania w firmie
          • promocje
          • zysk ze sprzedaży produktów
          • zysk z kumulacji promocji
          • zysk z budowanej grupy konsumenckiej
          • 13-ty bonus - informacja o możliwościach jakie oferuje firma
          • konsultacje specjalistów
          • szkolenia o produktach
          • szkolenia dla liderów
          • mitingi
          • możliwość profesjonalnego serwisu dla sportowców

- przekazać informację o cykliczności prezentacji
- umożliwić uczestnikom skonsultowanie swoich pytań (produkt, marketing)
- zachęcić do udziału w szkoleniu podstawowym
- dopilnować wypełnienia listy obecności (koniecznie telefon – potrzebny do kontaktu)
- rozlosować nagrody w formie produktów (tylko wśród tych, którzy wypełnią listę)
– zawsze na końcu prezentacji.

O losowaniu nagród należy zawsze poinformować na początku prezentacji
- zachęcić uczestników do zaproszenia na następną prezentację swoich znajomych (po upewnieniu się, że prezentacja podobała się)

IV. USTALCIE DOKŁADNIE PODZIAŁ ZADAŃ:
- wszyscy członkowie grupy prowadzą rozmowy z nowymi osobami
- szczegółowy podział zadań:
    • lista obecności
    • przygotowanie sali
    • przygotowanie sprzętu
    • degustacja
    • druki (katalogi, ulotki, umowy)
    • stworzenie miłej i sympatycznej atmosfery!!!

 ZADANIE PODSTAWOWE CZŁONKA GRUPY INICJATYWNEJ5 rozmów inicjujących przez 6 dni w tygodniu30 osób zaproszonych na prezentację
Na prezentację przychodzi ok. 20%6 osób (w każdym tygodniu)24 osoby (w miesiącu)
EFEKT POZYTYWNY (ok. 20%)ok. 5 osób (klienci, reprezentanci)3 osoby (zrobią zakup 200PV)ABSOLUTNIE PODSTAWOWY MODUŁ „SYSTEMU 3 + 1”
ZADANIE PODSTAWOWE GRUPY INICJATYWNEJUDZIAŁ JAK NAJWIĘKSZEJ GRUPY NOWYCH OSÓB W SZKOLENIU PODSTAWOWYM
Założenie: 5 członków grupy6 uczestników prezentacji x 5 czł. grupy = ok. 30 osób na każdej cotygodniowej prezentacji30 osób x 4 prezentacje w miesiącu120 osób 20% weźmie udziałok. 25 osób (uczestnicy szkolenia podstawowego po pierwszym miesiącu)
SZKOLENIE PODSTAWOWE (zadania)
    1. Motywacja do konsumpcji produktów
    2. Szczegółowe zaprezentowanie możliwości zarabiania
    3. Szczegółowe zapoznanie z produktem
    4. Lepsza możliwość pokazania firmy
    5. Motywacja do dokonania zmian w swoim życiu

 NIEZWŁOCZNIE PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO:
    1. Liderzy muszą dopilnować, aby uczestnicy dokonali zakupu potrzebnych im produktów (200PV)
    2. Wykorzystując entuzjazm, stworzyć „nowe grupy inicjatywne” (duplikacja)
    3. Pomóc im w zaplanowaniu i realizacji „czterotaktu”
    4. Dokładnie omówić z uczestnikami wszystkie szczegółowe zadania oraz pytania i wątpliwości

 ZŁOTY KLUCZ DO SUKCESU PROFESJONALNY SERWIS KLIENTA
      • 1 DZIEŃ – KONTAKT TELEFONICZNY (2 min) (PODZIĘKOWANIE ZA SPOTKANIE)
      • 3 DZIEŃ – KONTAKT TELEFONICZNY (1-3 min) (JAKIE SĄ PIERWSZE WRAŻENIA ?)
      • 7 DZIEŃ – KONTAKT TELEFONICZNY (3-5 min) (JAKIE SĄ PIERWSZE EFEKTY ?)
      • 14 DZIEŃ – ROZMOWA BEZPOŚREDNIA (DOŚWIADCZENIA Z PRODUKTEM I POLECENIA)
      • 28 DZIEŃ – ROZMOWA BEZPOŚREDNIA (NOWE ZAMÓWIENIE I KOLEJNE POLECENIA)

                                                      KORZYŚCI:
 1. Co kilku to nie jeden.
 2. Wytworzenie u nowych osób odczucia, że mają do czynienia z dobrze zorganizowaną,    wzajemnie wspierającą się i szanującą grupą.
 3. Odczucie, że taka sprawna grupa musi zajmować się czymś ważnym, wartościowym.
 4. Chęć przynależności do takiej grupy.
 5. Motywacja do realizacji działań, które podejmuje grupa.

                                                    CZTEROTAKT    Co to jest?
                                          • 4 prezentacje w miesiącu (1 prezentacja w tygodniu)
                                          • Następnie 1 szkolenie podstawowe                                                            POWODZENIA !
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych